Hereke Fabrika-i Hümayun-u 1843’te Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuştur.