ORYANTALİST HALILAR

Oryantalizm, sanat tarihinde kullanılan akademik bir terimdir. Doğu'nun başta Ortadoğu olmak üzere doğu kültürlerinin tasvirlerini anlatan sanat dalı da denilebilir.

"Orta Doğu" yu temsil eden oryantalist resim, 19. yüzyılda bir akademik sanat türüydü. Aynı şekilde, Batı Avrupa edebiyatları Doğu'yu incelemiş ve bunları özel olarak ele almıştır. Batı sanatının türlerine, özellikle de mimaride ve dekoratif sanatta oryantal görsel stillerinin etkisi dikkat çekicidir.

Oryantalist halı tasarımları, Batı sanatçılarının 19. yüzyılda Orta Doğu'daki seyahatlerinden üretilen Doğu konularda uzmanlaşmış eserlerine atıfta bulunmaktadır. Bir zamanlar küçümsenen oryantalist teriminin kullanımının, sanat eleştirmeni Jules-Antoine Castagnary tarafından popüler hale getirildiği o dönemde sanatçılar ve bilim adamları oryantalist olarak tanımlandı.  Fransız Oryantalist Ressamlar Topluluğu, 1893'te Jean-Léon Gérôme'in onursal başkanı olarak kuruldu; ve yine bu dönemde İngiltere'de Oryantalist ressamlar "sanatçı" olarak tanımlanmıştır.

 


  

HAREM

110.000 ₺

  

HAREM

105.000 ₺

  

HAREM

75.000 ₺

  

WATER CARRIER

140.000 ₺