SECCADELER

 Namaz halıları çok güçlü bir sembolik anlam taşır ve geleneksel olarak kutsal bir şekilde bakılır.  Namaz halıları genellikle dikdörtgen şeklinde bir desenle dokunur, tipik olarak baş ucundaki niş tarafından asimetrik yapılır. Dikdörtgen içinde genellikle İslam sembolleri ve mimari imgeler bulunur. Bazı kültürlerde süslemeler önemlidir, aynı zamanda seccade tasarımları derin bir hissiyat ta taşır.

Seccadelerde, her camide bulunan mihrabı temsil eden, ibadet yerini Mekke'ye yönlendiren bir yön ile üsluplaştırılmıştır.  Birçok namaz halısında Kuran'da bulunan Işık Ayeti'ne atıf yapan ve bir çok camide bulunan büyük avizeler gösterilmektedir. Bazen belirli cami motifleri özellikle Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlar da desenlerde yer bulmaktadır.

Namaz kılan kişi halının tabanında diz çöker ve ellerini halının üstündeki nişin her iki yanına koyarak, alnını nişe yaslar. Tipik namaz halısı boyutları, bir ucunda saçağın üstünde diz çökecek ve baş aşağı eğilecek ve kafanın üst tarafına yerleştirilecek kadar olmalıdır.  Bu ölçünün yaklaşık 2.5 fit x 4 ft (0.76 m x 1.22 m) - 4 ft x 6 ft (1.2 m x 1.8 m) olması uygundur.